Produktkategorier
Others

Regler for lagerinnredning

Lagerinnredningen er en viktig del av lagerarbeidernes arbeidsplass, og det er mange sikkerhetsregler og forskrifter som skal overholdes. Noen av reglene er å finne i EN-standarder, andre fra Arbeidstilsynet og mange finnes også i arbeidsmiljøloven. På denne siden kan du få en oversikt over noen av reglene for lagerinnredning med fokus på lagerreoler, interntrafikk og adkomstveier. 

 

Regler for reoler på lageret

Reoler er en optimal måte å utnytte plassen på lageret, og lagerreoler brukes i de fleste varehus. Reoler har høy bæreevne og kan oppbevare mye varer på liten plass. Nettopp på grunn av den høye bæreevnen er det ekstremt viktig å ha sikkerheten i orden slik at det ikke skjer uhell på lageret. Derfor finner du her noen av de mange reglene, som finnes for reoler på lageret. 

 

Som regel skal reoler alltid festes til gulvet

Reoler på lageret skal festes til gulvet med ankerbolter for å sikre at det står stabilt og sikkert i lageret. 

 • Dersom reolene står individuelt, skal de alltid boltes fast – uavhengig av reolens høyde. 
 • De reolene som står alene bør også sikres med ryggkryss hvis de har tyngre last.  
 • Dobbeltreoler skal ha avstandsstykker på 200-400 mm. 
 • Husk alltid å plassere belastningsskilt synlig på alle reoler, slik at det er oversikt over hvor mye vekt hver reol kan bære. Det kan være på gavlen eller på bærebjelkene. 
 • Alle utsatte gavler på reolene skal ha stige beinbeskyttere eller påkjøringsbeskyttelse. 
 • Alle reoler skal ha ryggnett dersom reolene vender ut mot arbeidsplasser. 
 • Gjennomkjøringer mellom reolene skal ha sikringsinnlegg, slik at gjennomkjøringene sikres mot fare for fallende varer. 

Når det gjelder reoler på lageret er det mange regler som må overholdes for å sikre et trygt arbeidsmiljø. Vi anbefaler å sjekke alle regler for lagerreoler grundig slik at du er sikker på at din bedrift overholder sikkerhetsreglene og reduserer risikoen for ulykker på arbeidsplassen. 

 

Andre regler for lagerinnredninger

Innredningen av lageret skal oppfylle et bredt spekter av krav, og her kan du få en oversikt over noen av de andre kravene til både innredningen og arbeidsmiljøet på lageret. I tillegg til lagerreoler gjelder blant annet regler for intern ferdsel og adkomstveier på lageret.  

 

Intern ferdsel og adkomstveier

Intern ferdsel

Den interne ferdsel dekker både gående og kjørende ferdsel, som foregår innenfor og utenfor lagerområdet. Her gjelder blant annet følgende regler:

 • Ferdselsveiene skal ha en bredde som passer til transportmiddel og varer som står på lageret.
 • Veiene for kjøretøy på lageret skal plasseres i god avstand fra gående ferdsel, dører, porter og nødutganger. 
 • Gang- og kjørende ferdsel bør helst holdes så adskilt som mulig. 

Adkomstveier

På lageret er adkomstveiene ekstremt viktige for både sikkerhet, effektivitet og den daglige driften av lageret. Derfor gjelder en rekke regler også for adkomstveiene: 

 • Alle adkomstveier skal ryddes for blokkerende gjenstander som varer og emballasje.
 • Rømningsveier og veier for både kjørende og fotgjengertrafikk skal ikke blokkeres av for eksempel paller, kjøretøy, transport kjøretøy osv.
 • Nødutganger og rømningsveier skal alltid holdes klare. Dette øker blant annet sikkerheten i forbindelse med brann. 

 

Husk alltid å få inspisert lageret ditt

Når det kommer til lageret er det ingen hemmelighet at det kan være litt av en jungel å finne rundt i de mange reglene for innredningen. En inspeksjon av lageret skal gjennomføres når lageret er montert og deretter fortløpende - minst en gang i året. Kontrollen av lageret sikrer at lageret overholder alle regler og øker sikkerheten til lagerarbeiderne på arbeidsplassen. 

Vi gjør oppmerksom på at denne siden kun nevner et utvalg av de mange reglene for lagerinnredning, og anbefaler derfor også å sjekke reglene som er fastsatt i både EN-standarder, i Arbeidstilsynet og i Arbeidsmiljøloven.

Jeg handler som