Produktkategorier
Others

Regler for pallereoler

Pallereol

Pallereoler er ideelle for oppbevaring av varer på et lager, da de gir plass til mye varer, og plassen på lageret brukes derfor godt. Hvert år skjer det ulykker i forbindelse med lagringshåndtering av varer i pallereoler. De fleste ulykker kan unngås dersom pallereolene og miljøet rundt dem utformes ut fra sikkerhetsreglene for pallereoler. På denne siden kan du lese mer om noen av reglene for pallereoler.

 

Sikkerhetsregler for bruk av pallereoler på lageret

Når du skal velge ut praktiske pallereoler til lageret, er det en rekke regler som må overholdes. Mange av reglene er nedskrevet i lover og forskrifter om arbeidsmiljø, og på denne siden fokuserer vi derfor kun på å beskrive et utdrag av sikkerhetsreglene for pallereoler på lageret. 

Vi henviser deg derfor til å lese mer om reglene for pallereoler i begge EN-standardene, i Arbeidstilsynet og i Arbeidsmiljøloven, dersom du ønsker å lese om alle lovkravene til sikkerhet på lageret.  

 

Pallereoler skal festes til gulvet

Som regel skal pallereoler alltid festes til gulvet med ankerbolter.

 • Individuelle pallereoler skal boltes fast til gulvet på alle reolben. Ankerboltene skal kunne holde reolen, sitte godt fast og sikre stabilitet, og derfor skal underlaget være stabilt.
 • Dersom to pallereoler står med ryggen til hverandre, skal de ytre reolben alltid festes med ankerbolter til gulvet, mens de bakre reolben skal boltes sammen.
 • Vange skal alltid være festet og sikres med splinter. 

 

Beskytt pallene mot å bli truffet av store maskiner

Det kan være veldig farlig, hvis høye pallereoler blir påkjørt av maskiner på lageret. Derfor er det noen regler angående påkjøringsbeskyttelse, slik at paller og lagerarbeidere beskyttes best mulig.  

 • Påkjøringsbeskyttelse må monteres for å beskytte mot kollisjoner med gaffeltrucker. Dette er spesielt aktuelt når pallereolene når en høyde på 4 meter eller høyere.
 • Men påkjøringsbeskyttelse er ofte ikke nødvendig hvis du kjører pallestablere eller andre mindre maskiner.
 • Arbeidstilsynet kan pålegge at det skal monteres påkjøringsbeskyttelse, men dette avhenger ofte av en konkret vurdering. 

 

Hold øye med pallereolene dine

Det sier seg selv at pallereolene på ditt lager ikke skal være skadet, defekte eller ha noen form for mangler. Det er viktig å sjekke reolene dine, og dersom braketter, reolben eller annet er skadet, må de repareres eller skiftes ut umiddelbart. 

 

Beskytt mot tapte varer

Håndteringen av paller og varer på lageret er også et område hvor det er viktig å ha kontroll på sikkerheten. Derfor er det også vedtatt regler om de ansattes håndtering av pallereolene og varene. 

 • Et pallereol skal alltid ha en tydelig etikett der det står hva maksimalt tillatt belastning er.
 • Har du en fast arbeidsplass på lageret eller en gang under en pallereol, så skal det monteres en plate, nett eller lignende som beskyttelse mot fallende varer.
 • Dersom den ansatte skal kunne gå under reolen, må klareringen til takhyllen være 2,1 meter.
 • Skal det være mulig å plassere en palle i reolen, så må det være 2-2,5 meter ledig plass utover salgsstedet. Den ansatte kan da manøvrere palleløfteren. 
  • Det skal også være 2 - 2,5 meter i retningen der den ansatte dytter og drar.
 • Individuelle pallereoler, som er plassert i lagerrommet der det er trafikk bak, skal ha nett, fast plate eller lignende montert fra 2 meters høyde og oppover. Ved å ha installert en slags stoppemekanisme forhindrer du at varer skyves ut på den andre siden av pallereolen. 

 

 

Årlig inspeksjon av lageret

Lageret skal inspiseres i henhold til den europeiske standarden EN 15635:2008. Kontrollen skal gjennomføres både når lageret er montert og deretter fortløpende - minst en gang i året. Det er ekstremt viktig å få sjekket lageret slik at man er sikker på at lageret overholder regelverket og er et trygt sted å jobbe for de ansatte. 

For å få full oversikt over lovkravene til bruk av pallereoler kan du lese flere regler fastsatt i begge EN-standardene, fra Arbeidstilsynet og i Arbeidsmiljøloven.

Jeg handler som